Axel æ her!!! 🥳

10.07.2020

Godryssn t Ida å Diderik kom t værda i april!! Oss glæ oss t å årn mange fine minna mæ dåk og hanj. Bærre så dåkk vet det, oss kjæm t å letj hanj gjør alt dåkk itj vil hanj ska! ;) Helseng frå oss alle!