Velkommen til verden

31.03.2020

Synne kom til verden torsdag 20.02.20. Stolte foreldre er Marit Røhjell og Truls Rolvsjord .