Velkommen til verden

30.10.2019

Godgutten William Bøe Gunnes kom til verden ved St. Olavs Hospital 30.09.19! Han var 3130 gram og 50 cm lang. En ny sjef i huset og en ny hverdag har startet for stolte foreldre. Margrete Ween Bøe og Stig Erik Solstad Gunnes