Vi gifter oss.

19.06.2019

22.06.2019. Adresse for dagen, Bortistu - Storlidalen. Mette Dragset og Per-Erik Ansnes