Unge lange Flå

22.02.2019

drar på årene. Vår dypeste medfølelse. Hilsen fra (gode) kollegaer i Opdalingen.