Maren Kristine Dørum

04.02.2019

Snille Maren Kristine Dørum fyller 7 år fredag. Besteforeldre og oldeforeldre gratulerer. Ruth Dørum